laatste wijziging: 17-02-2020

092 Z&T A-1 H-3 Wereldlijkheid

92 – Hoofdstuk 3 De wereldlijkheid van de wereld


TO DO : samenvatting


92 §14 De idee van de wereldlijkheid 
    van de wereld

 


96 A DE ANALYSE VAN DE WERELDLIJKHEID VAN 
   DE OMRINGENDE WERELD EN WERELDLIJKHEID 
   ALS ZODANIG

96 §15 Het zijn van het in de 
    omringende wereld tegemoet
    tredende zijnde

 


103 §16 De wereldlijkheid van de omringende
    wereld zoals die zich meldt aan het
    binnenwereldlijk zijnde

108 §17 Verwijzing en teken

116 §18 Beloop en beduidendheid; 
    de wereldlijkheid van de wereld

 

 

 


123 B  ONZE ANALYSE VAN DE WERELDLIJKHEID
    IN CONTRAST MET DE INTERPRETATIE
    VAN DE WERELD BIJ DESCARTES


124 §19 De bepaling van de "wereld" 
    als res extensa

127 §20 De fundamenten van de ontologische
    bepaling van de "wereld"
110-2-2020 Substantie is dan een ding, een perfect door god geschapen ding

130 §21 De hermeneutische discussie over
    de cartesiaanse ontologie 
    van de "wereld"

138 C HET OMRINGENDE VAN DE 
   OMRINGENDE WERELD EN DE 
   RUIMTELIJKHEID V H ER-ZIJN


139 §22 De ruimtelijkheid van het 
    binnenwereldlijk terhandene
142 §23 De ruimtelijkheid van het 
    in-de-wereld-zijn