laatste wijziging: 02-03-2020

080 Z&T A-1 H-2 In-de-wereld-zijn

80 – Hoofdstuk 2 Het in-de-wereld-zijn als grondgesteldheid van het er-zijn


80 §12 Eerste schets van het in-de-wereld-zijn
       in oriëntatie op het in-zijn als zodanig

 


88 §13 De verduidelijking van het in-zijn 
       aan de hand van een gefundeerde modus.
       Het kennen van de wereld