laatste wijziging: 07-01-2022

11 Gray – 7 vormen v atheïsme


  Auteur: Gray, John
   Boek: Zeven vormen van atheïsme - 2018
   ISBN: 978 - 90 00 36367 4
  Gelezen: van 18 oktober 2021 tot en met 15 november 2021 
 Besproken: 7 januari 2022 met de leesclub Senia Assen fil 3


Volgens Gray lijken gelovigen en ongelovigen meer op elkaar dan ze zelf denken.

07-01-2021 Definitie van atheïsme: ontkenning van het bestaan van een god (volgens Van Dale)
07-01-2021 Definitie van religie: het geloof in God of in goden (volgens Van Dale)


 1. Het nieuwe atheïsme
 2. Het seculiere humanisme
 3. Het geloof in de wetenschap
 4. Gnosticisme
 5. Godhaters
 6. Atheïsme zonder vooruitgang
 7. Het atheïsme van de stilte