laatste wijziging: 23-04-2021

2-5 private domein bezit

II Het publieke en het private domein

5. Het private domein: bezit


22-04-2021 Mens zijn heeft alleen betekenis in samenhang met andere mensen
23-04-2021 Ook een slaaf kon bezit hebben, zelfs slaven …