laatste wijziging: 03-05-2021

3-1 arbeid lichaam werk handen

H 3 – Arbeiden

1 De arbeid van ons lichaam en het werk van onze handen


animal laborans = zwoegend dier
animal rationale = denkend dier
29-04-2021 Zie ook het verschil tussen betaald werk en vrijwilligerswerk, huishoudelijk kortom niet-betaald werk
29-04-2021 Zie ook JST :  “de mens als productiemiddel” – bladzijde 84 : de mens “verkoopt” zijn arbeidskracht

Charlie Chaplin – Factory Work

Het mensbeeld van de homo faber (Lat.: “werkende mens”) stelt dat mensen wezens zijn met een aangeboren drang tot arbeid en creativiteit, met een aangeboren drang om werktuigen en techniek te ontwikkelen, gericht op het naar hun hand zetten van de eigen leefomgeving.