laatste wijziging: 29-03-2021

409 VII De religie

VII De religie


https://www.youtube.com/watch?v=oOQGmGtUgdo  1:36:00 onderwerp : religie


27-03-2021 Van het lot ( je kunt er niets aan doen hoe het leven loopt ) naar een denken via de rede, waardoor je zelf invloed uitoefent op het leven dat leeft
27-03-2021 Ik weet dat ik besta en leef met een “doel”

**  ‘opheffen‘ (het Duitse aufheben), betekent zowel optillen als afschaffen en bewaren. Tijdens het dialectisch proces wordt iets (bijvoorbeeld een moment) eerst gesteld, daarna ontkend, om tot slot tot een hogere waarheid te komen.

Algemeenheid, bijzonderheid en enkelheid