laatste wijziging: 02-04-2021

433 b Het levende kunstwerk

VII De religie

B De kunst-religie

433 b Het levende kunstwerk


De burger kan zijn zuivere vrijheid echter alleen uitdrukken in een bepaalde wet, als zijn vrije handelen bepaald is. De bepaaldheid van dit vrije handelen brengt hij tot uitdrukking in wat Hegel noemt het levende kunstwerk (de held van de Olympische spelen)”.

bladzijde 433 tot en met 436


02-04-2021 “onleesbaar”